Konferencja Projekt Arting„Równowaga”  – „Projektowanie zrównoważone jako świadoma postawa projektanta”

Konference Projekt Arting „Rovnováha“ – „Udržitelný design jako vědomý postoj designéra”

12.04.2018

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

 

Marta Więckowska i Patrycja Rutkowska – „Wiedza, umiejętności, postawy – edukacja projektantów dla zrównoważonego rozwoju” /  „Znalosti, dovednosti, postoje – vzdělávání projektantů pro držitelný rozvoj”

https://www.youtube.com/watch?v=CZD52WmnkZA

 

 

Anna Szwaja – „Alternatywna równowaga”  /  „Alternativní rovnováha”

https://www.youtube.com/watch?v=7O-VI0ODaq8

 

Bohumil Horak – „Od zrównoważonego rozwoju po projektowanie i entuzjazm tworzenia, który jest robotom obcy”  /  „Od udržitelnosti k designu a nadšení z tvoření, které je robotům cizí”

https://www.youtube.com/watch?v=upemsFv_XTE

 

Zbigniew Michniowski – „Formuła zrównoważonego rozwoju” / „Vzorec udržitelného rozvoje”

https://www.youtube.com/watch?v=p1da7KSK2Nw