dr Anna Szwaja
Absolwentka Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im Jana Matejki w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Adama Gedliczki w 2004 roku. Od ukończenia studiów pracuje na macierzystym Wydziale w Pracowni Projektowania Alternatywnego, gdzie do 2009 roku była asystentką prof. Mieczysława Górowskiego. Po obronie doktoratu w 2015 roku pod kierunkiem prof. Marii Dziedzic pracuje na stanowisku adiunkta.
Poza dydaktyką zajmuje się projektowaniem w zakresie grafiki i produktu oraz fotografią.

dr Anna Szwaja
Vystudovala Fakultu průmyslových forem Akademie výtvarných umění [AkademiaSztuk Pięknych] Jana Matejky w Krakově. Diplom získala pod vedením prof. Adama Gedliczki v roce 2004. Od ukončení studia pracuje na stejné fakultě, kterou vystudovala, v Ústavu alternativního designu [Pracownia Projektowania Alternatywnego], kde byla od roku 2009 asistentkou profesora Mieczysława Górowskieho. Po obhajobě doktorské disertace v roce 2015 pod vedením profesorky Marie Dziedzic pracuje na pozici odborné asistentky [adiunkt].
Kromě didaktiky se zabývá designem v oblasti grafiky a produktu a také fotografií.

czytaj pdf / číst pdf:   pdfAS

wideo:   https://www.youtube.com/watch?v=7O-VI0ODaq8&t=2s